A.B.O. #14

A.B.O. #14

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #3

A.B.O. #3

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #20

A.B.O. #20

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 30x30
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #59

A.B.O. #59

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #1

A.B.O. #1

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #17

A.B.O. #17

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 30x30
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #60

A.B.O. #60

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #2 (triptych)

A.B.O. #2 (triptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x100 ciascuna
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #5

A.B.O. #5

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 70x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #11

A.B.O. #11

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #9

A.B.O. #9

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #7

A.B.O. #7

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #16

A.B.O. #16

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 30x30
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #26

A.B.O. #26

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 30x30
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #12

A.B.O. #12

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #38

A.B.O. #38

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 70x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #6

A.B.O. #6

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #34

A.B.O. #34

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 70x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #22

A.B.O. #22

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 30x30
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #61

A.B.O. #61

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #58 (diptych)

A.B.O. #58 (diptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 70x70 + cm 100x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #10

A.B.O. #10

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #30 (diptych)

A.B.O. #30 (diptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70 ciascuna
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #36

A.B.O. #36

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 70x100
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #31

A.B.O. #31

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 100x70
A black obsession - © Daniele Cascone
visualizza altre opere