A.B.O. #14

A.B.O. #14

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #3

A.B.O. #3

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #59

A.B.O. #59

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #60

A.B.O. #60

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #2 (triptych)

A.B.O. #2 (triptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 105x105 ciascuna
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #58 (diptych)

A.B.O. #58 (diptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 74x74 + cm 105x105
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #6

A.B.O. #6

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98
A black obsession - © Daniele Cascone
A.B.O. #30 (diptych)

A.B.O. #30 (diptych)

2019, Stampa giclée fine art a pigmento, cm 140x98 ciascuna
A black obsession - © Daniele Cascone
visualizza altre opere